.

  Wiatr, woda, słońce i my

powrót
Ogólnopolski program edukacyjny „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” łączy edukację ekologiczną i obywatelską dzieci z działaniami na rzecz środowiska naturalnego. Jego celem jest stworzenie możliwości do lepszego i wielostronnego rozwoju młodych ludzi, oraz rozwijanie ich talentów i wiedzy, co jednocześnie przyczyni się do osiągnięcia realnych korzyści dla środowiska.

Realizując zadania polskiej edycji międzynarodowej kampanii „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” chętni uczniowie klas IV – VI założyli klub ekologiczny „EKOsmakosze”.

W  roku szkolnym 2010/2011 klubowicze podjęli się przedstawieniu działań człowieka na środowisko realizując kolejny temat: Człowiek jako część ekosystemu, czyli jak pomagać środowisku na co dzień .

Wszystkie działania i zmagania naszych klubowiczów można śledzić na blogu prowadzonym przez panią Małgorzatę Adamowską na stronie:

http://pgrozwija.pl/blog,38.html

 
 

W ramach programu „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” Fundacji Naszej Ziemi opiekunki Szkolnego Klubu EkoSmakoszy: p. Małgorzata Adamowska i p. Ewa Porowska zgłosiły projekt  pt.: „Wiatr, woda, Słońce… i My” do Konkursu Grantowego, który zyskał uznanie Komisji i otrzymał dofinansowanie na pełną jego realizację. Partnerem i głównym sponsorem konkursu są spółki koncernu Procter & Gamble.

 
 

Głównym celem projektu jest wskazanie potrzeby wykorzystywania źródeł odnawialnych  jakimi są energia wiatru, wody, słońca a także biogazów. Uświadomienie, że ludzie są częścią ekosystemu i każde nasze działanie wpływa na środowisko przyrodnicze. Poprzez dobra zabawę wspieranie działań ekologicznych zaplanowanych podczas realizacji projektu.  A co zaplanowano? Na początek (marzec-kwiecień)  szereg wycieczek: do elektrowni wodnej, wiatrowej, do biogazowi, oczyszczalni ścieków oraz najbliższego wysypiska śmieci. Uwieńczeniem procesu dydaktycznego przeprowadzonego poprzez wyprawy będzie festyn z okazji Dnia Ziemi, w trakcie którego przewidziano szereg niespodzianek.

 
 
 

Podczas realizacji projektu dzieci zdobyły nie tylko wiedzę ekologiczną i przyrodniczą, ale także rozwijały rożnego rodzaju umiejętności: fotograficzne, plastyczne, organizatorskie, komunikacyjne. Wszystkie te działania umożliwią rozwój kreatywności, przedsiębiorczości i komunikacji wśród dzieci a przede wszystkim pomagają w rozwoju pasji i rozwoju osobistego.

 

Inicjatywy w ramach projektu:

 

wycieczki:

elektrownia wodna  >>>

farma wiatrowa   >>>
oczyszczalnia ścieków   >>>
imprezy
Dzień Ziemi   >>>

M.Adamowska

.