.

Zostań Mistrzem Słowa

powrót

Anagramy, heterogramy, skrótowce, wykreślanki i korektorskie chochliki – to tylko niektóre z zadań, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy Gminnego Konkursu Polonistycznego „Zostań Mistrzem Słowa”, który odbył się 20 maja br.

w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Strzelcach.

 
 
 

W konkursie udział wzięło 27 uczestników z trzech szkół Gminy Chodzież: ze Strzelec, Stróżewa i Oleśnicy. Uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach wiekowych – klas IV, V i VI.

 
 
 
 

Szukając najlepszego z najlepszych (etap gminny poprzedzał etap szkolny) organizatorzy konkursu – Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Strzelcach – kierowali się słowami prof. Bralczyka, który przekonuje, że „jakimkolwiek językiem się posługujemy, powinniśmy starać się mówić poprawnie (...)”. Dlatego też jako cel nadrzędny postawili sobie propagowanie języka ojczystego i podkreślanie szacunku dla języka polskiego, a także uświadamianie konieczności dbania o czystość i poprawność językową. Przez formę konkursową pragnęli uwrażliwić młodych ludzi na  kulturę mowy, rozwijanie czytelnictwa i poszerzanie umiejętności polonistycznych.

 
 
 
 
 
 
 

 

Konkurs został zrealizowany przy pomocy sponsorów: Banku Spółdzielczego w Chodzieży, Gminy Chodzież oraz Rady Rodziców SP Strzelce. Ich pomoc – za którą organizatorzy  serdecznie dziękują – była istotnym wkładem w odkrywanie talentów polonistycznych wśród młodzieży szkół podstawowych.

 

 

Rywalizacja konkursowa pokazała, że młodzi ludzie szanują swój język i potrafią biegle posługiwać się poprawną polszczyzną.

 

W wyrównanej walce zwyciężyli i Mistrzami Słowa zostali:

w klasach IV: Antoni Jańczak SP Strzelce, w klasach V: Nikola Holka SP Stróżewo, w klasach VI: Wojciech Kaczmarek SP Stróżewo.

 
 
 

 

 Zwycięzcom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i  wytrwałość w zmaganiach polonistycznych.

 

 

Cieszymy się, że młodzież zgadza się z profesorem Bralczykiem i stwierdzeniem, że „Jeśli czujemy się Polakami, po polsku powinniśmy mówić poprawniej niż w innych językach”.

M.Dominiak

.