.

„Fotografia od A do Z”

rok szkolny 2012/2013

powrót

W obecnym roku szkolnym rozpoczęła się już trzecia edycja zajęć fotograficznych,

tym razem pod nazwą "Fotografia od A do Z".

 
 
 

Głównym celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania. Zapoznanie z cyfrowymi technikami fotograficznymi oraz komputerową obróbką zdjęć, ale nie tylko. Spotkania będą okazją do innego spojrzenia na otaczającą przyrodę i zabytki. Priorytetem we wszystkich działaniach jest ukazanie innego spojrzenia na otaczający świat.  

 
 

Większość uczestników posiada własne aparaty fotograficzne, oprócz tego do dyspozycji jest aparat opiekuna kółka. Zajęcia obejmują tematykę z  podstawy fotografii i obsługi sprzętu cyfrowego oraz podstawy obsługi programów do obróbki zdjęć. Zapoznanie z różnymi dziedzinami fotografii takich jak portret, fotografia studyjna - reklamowa, reportaż, krajobraz, martwa natura. Dla pełnego osiągnięcia zamierzonych celów planuje się przeprowadzenie warsztatów plenerowych, podczas których uczestnicy grupy będą mogli wykorzystać w praktyce zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu fotografii.

 

Zajęcia przede wszystkim mają być dobrą zabawą, służyć rozwijaniu kreatywności i realizacji własnych nieraz niewykonalnych pomysłów.

Opis działań oraz efekty pracy kółka będzie można obejrzeć zarówno na stronie internetowej jak i na gazetce ściennej w głównym korytarzu szkoły. Zajęcia w ramach kółka będą miały wpływ na poszerzenie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: informatyka, plastyka, przyroda i historia.

 

Początki wcale nie musza być trudne >>>

Poznajemy programy – odsłona pierwsza >>>

Pion i poziom - jak kadrować? >>>

Zdjęcia reportażowe - dobra zabawa >>>
Mikołajkowe pozowanie - plan szeroki , portret >>>
Zdjęcia statyczne - żywność >>>
 

M.Adamowska

.