.

Oto-foto zatrzymane w kadrze

rok szkolny 2010/2011

powrót
W roku szkolnym 2009/2010 na zajęciach kółka informatycznego, spora grupa dzieci miała możliwość samodzielnego wykonania zdjęć aparatem cyfrowym, analizowania ich z nauczycielem, dokonywania obróbki w dostępnych programach do grafiki.
 
 

W szkole zorganizowana została wystawa zdjęć przedstawiająca otaczającą nas przyrodę, która wzbudziła zachwyt wśród rówieśników i nauczycieli. Część z nich została wysłana na konkurs fotograficzny „Jestem przyjacielem Ziemi. Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas”, którego organizatorem była Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA.

 
 

Sporym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się konkurs fotograficzny poświęcony cudom techniki. Wszystkie te działania publikowane były na stronie naszej szkoły a zdjęcia zdobiły ściany szkolnego korytarza.

 
 
Duże zainteresowanie fotografią wpłynęło na decyzję co do kontynuacji działań w szerszym zakresie. Opracowano projekt „Oto Foto – zatrzymane w kadrze” – abc fotografii", którego głównym celem nie jest chwilowe rozweselanie dzieci, ale długofalowy cykl dobrej zabawy z fotografią, a przede wszystkim:
- rozwijanie talentów i zainteresowanie dzieci fotografią,
- podniesienie poczucia własnej wartości i pewności siebie
- zapewnienie możliwości zaistnienia w środowisku lokalnym i szkolnym poprzez wyeksponowanie na forum efektów pracy zespołu
- rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi i wykorzystanie ich w dalszej edukacji
- rozwijanie pozytywnych wzorców – uwrażliwianie na piękno otaczającego małego świata,
- twórcze zagospodarowywanie czasu wolnego- zainteresowanie naukami przyrodniczymi
- kształtowanie samodzielnego myślenia
- budowanie odpowiedzialności za siebie i innych a także za piękno otaczającego krajobrazu
 
 

Program zajęć popołudniowych  dla dzieci „Oto foto – zatrzymane w kadrze. ABC fotografii” otrzymał dofinansowanie Fundacji Banku Zachodniego WBK – Bank Dziecięcych Uśmiechów.

 
 

Zajęcia odbywały się naprzemiennie w pracowni komputerowej z fotografem i w plenerze. Zadaniem spotkań plenerowych było uchwycenie w kadrze zmieniającego się krajobrazu zgodnie z rytmem pór roku, a przede wszystkim sprawdzenie wiedzy w praktyce. Wyjścia plenerowe miały być też dobrą zabawą i wielką radością. Spotkaniom w pracowni towarzyszyło nie tylko zdobywanie wiedzy i praca z programem graficznym, ale również zabawa. Efekty pracy dzieci prezentowane były w cyklicznych wystawach:

„Jesień tęczą malowana”,
„Żeby nie było, że Zimy nie było”,
„Czym przyjechała Wiosna?”
oraz „Lato, lato wszędzie”.
 
 
 

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela informatyki p. Małgorzatę Adamowską oraz pasjonata fotografii p. Romana Sprengela.

M.Adamowska

.