.

Ratujmy Ziemię!

powrót 

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone były promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej i przebiegały pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”. Do tak ważnej akcji włączyli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Strzelcach realizując autorski program ekologiczny "Tydzień dla Ziemi".

 
 
 
 
 
 

Wystąpiło pięć grup. Uczniowie zgłębiając temat wykorzystania Słońca, wody i wiatru, za pomocą filmów, prezentacji multimedialnych, gier dydaktycznych, makiet, ulotek i plakatów w prosty, a nawet zabawny sposób przedstawili swoim młodszym kolegom, jak ważne jest wykorzystywanie tychże źródeł energii.

 
 
 

 

 
 
 
 

 

    21 kwietnia, w przeddzień tak ważnego dla wszystkich dnia uczniowie klasy VI podsumowali swoje kilkutygodniowe zmagania z projektami  nt. odnawialnych źródeł energii.

 
 
 
 
 

Prezentacje poprzedzone były piosenkami ekologicznymi, które prezentowane były przez klasy. Młodsze dzieci śpiewały piosenki z repertuaru zajęć muzycznych, natomiast starsze klasy samodzielnie układały tekst. Tego dnia wśród uczniów dominowały kolory żółty, niebieski i szary.

 
 

Do programu "Tydzień dla Ziemi" zostali włączeni nie tylko uczniowie klasy 6. Na zajęciach technicznych klasy IV i V wykonywały miniaturki słońca, wiatraków i kolorowych kubełków przypominających o właściwym segregowaniu śmieci, które opatrzone etykietą zostały rozdane mieszkańcom  wsi w ramach kampanii Ratujemy Ziemię. W akcji promocyjnej wzięły udział także uczniowie  klas młodszych. Przeprowadzone zostały liczne konkursy. Uczniowie klas I malowali prace nt. "Portret mojego ulubionego zwierzątka".

 
 
 

Nagrodzone zostały: Martyna Schwark z Ia i Lena Michałowska z Ib  Wyróżniono prace: Marceliny Grabowskiej i Patryka Szymkowiaka. Uczniowie klas II mieli za zadanie pokazać jak segregują śmieci w swoim domu. Najlepiej przedstawiły to Zosia Sieradzka z IIa oraz Agnieszka Mielitz. z IIb. Zadaniem klas III było wykonanie Portretu pięknej Ziemi techniką 3D. W klasie IIIa nagrodzono pracę Damiana Kopińskiego a w klasie IIIb Julii Brokmann. Wyróżniono pracę Zuzanny Drejerskiej i Sebastiana Steltra.

 
 
 
 

Uczniowie klas IV mogli wykazać się umiejętnościami konstruktorskimi wykonując ŚMIECIOLUDA. Najwyżej oceniona została praca Natalii Szefer. Tymi samymi umiejętnościami  mogli  wykazać się uczniowie klasy V w konstrukcjach wiatraków. I tu za najbardziej pomysłową pracę, odnoszącą się do przeszłości nagrodę otrzymuje Mikołaj Cieślik. Wszyscy biorący udział w pracach konstruktorskich otrzymali upominki.

 
 

Najważniejszą konkurencją przeprowadzoną w klasach IV-VI był konkurs ekologiczno-przyrodniczy. Materiał do sprawdzenia poziomu wiedzy z tego zakresu pobrano z archiwum Ogólnopolskiego Centrum Edukacji, co oznacza że nie należał do łatwych.

 
 
 
 

Najwyższy wynik uzyskała Amelia Grabowska z IVb, tuż za nią różnicą jednego punktu znalazła się Oliwia Gajc z IVa oraz Bartosz Sytek z klasy VI.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednak to nie wszystko. Przez tydzień zbierane były zużyte baterie, kartridże i niepotrzebne telefony. Na zajęciach z origami uczniowie pod okiem pani Renaty Superczyńskiej wykonali makietę stawu oraz życie na łące. Wszystkie prace zarówno techniczne jak i plastyczne stały się ozdobą i miejscem zachwytu, szkolnego korytarza.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serdeczne podziękowania należą się Przewodniczącej Rady Rodziców Ewie Czekalskiej za pomoc w organizacji nagród i upominków dla dzieci nagrodzonych i wyróżnionych, którymi byli: Salon Firmowy Komputronik w Chodzieży oraz Księgarnia Benefis Kruszka.

 
 

Obchody Dnia Ziemi pomogły dostrzec piękno naszej planety oraz były okazją do przypomnienia, że jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska, w którym żyjemy.

M.Adamowska

.