..

Dzień Matematyki

powrót
7 maja 2009 roku w szkole odbył się Dzień Matematyki.
Wszyscy uczniowie mieli znakomitą szansę polubić ten trudny przedmiot.
 

Celem tej całodziennej imprezy było:

- popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu uczniów,

- wzbogacenie słownictwa matematycznego,

- kształtowanie pojęć matematycznych,

- wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem zdań i poleceń matematycznych,

- rozwijanie sprawności manualnych oraz koordynacji

 wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania brył

- rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych

- promocja matematyki

- wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji

- umożliwienie uczniom wykazania mocnych stron poprzez udział w konkursach oraz w przygotowaniu „Dnia Matematyki’

 
 

Najpierw dzieci zobaczyły inscenizację pt. "Ważne figury" w wykonaniu uczniów kl. IV - VI uczęszczających na zajęcia kółka matematycznego.

 
 
 

W ten sposób przypomniano wszystkie figury i opowiedziano o ich własnościach.

W rolę ucznia , który przygotowywał się do klasówki z geometrii wcieliła się Agnieszka Lenartowicz. O trójkątach opowiadały: Roksana Bogacz, Paulina Trznadel i Roksana Przybylska.

 
 
 

Inne figury na scenie przedstawili : prostokąt - Szymon Lubawy, kwadrat -  Sandra Brokmann, równoległobok - Izabela Wysocka, romb - Roksana Brokmann, trapez - Monika Siurek, sześciokąt - Patrycja Haynysz, koło - Sylwia Nowak.

 
 

W trakcie przerw uczniowie mieli okazję wylosować szczęśliwy matlos i wykreślić pięć liczb, które zagwarantowały nagrodę w loterii Mateolotek. Zainteresowanie tymi zabawami było bardzo duże.

 
 
 

Na kolejnych godzinach lekcyjnych uczniowie kl. I-III rozwiązywali zadania matematyczne.

 

Uczniowie z kółka matematycznego (z kl. IV - VI) poprowadzili ciekawe lekcje.

 

Dzieci z zaciekawieniem słuchały listu od Pinokia i razem z nim zwiedzały Krainę Figur Geometrycznych.

 
 

W tym czasie powstały również ciekawe prace wykonane z różnych figur matematycznych.

Pojawili się : Bałwanek  Kółeczko, Zośka Trójkątka, Królewna Figurka, Pokojówka Wielokątka, Maurycy Kwadratek, Madzia Trójkątnasukienka, Jacek Prostokątek i inni.

 
 

W tym samym czasie uczniowie kl. IV - VI układali przepiękne mozaiki, sklejali bryły, rozwiązywali wykreślankę matematyczną i pisali test wiedzy.

 
 

Prace były śliczne a wzory bardzo ciekawe.

 
 

Chwile spędzone z matematyką szybko minęły. Zostały wspomnienia. Mamy nadzieję, że tylko miłe.

Matematyka często jest przedmiotem trudnym, niezrozumiałym, budzącym lęk, a co za tym idzie wiążącym się z ogromnym wysiłkiem i stresem. Ten dzień pokazał, że matematykę można polubić.

D.Pływaczyk

.