.

Czyste ręce

powrót
 

       W styczniu Szkoła Podstawowa w Strzelcach została zgłoszona do V edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk Carex. Głównym celem programu jest przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy z zakresu higieny i profilaktyki zdrowia. Ponieważ tematyka doskonale wpisuje się w program nauczania w szkole podstawowej, do akcji zostali włączeni wszyscy uczniowie, od klasy I do VI.

 
 
 

By lekcje były jeszcze ciekawsze wraz ze zgłoszeniem szkoła otrzymała pakiety materiałów edukacyjnych, które uzyskały pozytywną opinię profesora Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Małgorzaty Żytko, a także pediatry – dr Pawła Grzesiowskiego.   

 

 

 
 
 
 
 

                W klasach I-III zajęcia przeprowadzone zostały przez wychowawców, wykorzystując gry i zabawy oraz plansze i scenariusze. Natomiast w klasach IV-VI zajęcia przeprowadziła Małgorzata Adamowska - nauczyciel przyrody. Poprzez rozmowy, pokazy, burzę mózgów oraz prace plastyczne dzieci nabywały podstawową wiedzę z zakresu prawidłowej higieny rąk oraz tego, jak duży wpływ ma ona na nasze życie i zdrowie.        

 
 

 

 

 
 
 

  Z programem Akademia Czystych Rąk Carex powiązany jest konkurs plastyczny "Gdzie były, co robiły Twoje ręce?", który jest najlepszym sposobem na podsumowanie zdobytej wiedzy. Każda z klas od czwartych po szóstą stworzyła swoją galerię pomysłowych prac, które zostały sfotografowane i przesłane do firmy Carex. W konkursie wzięła także udział klasa Ib z wychowawcą Dorotą Szymańską.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyniki zostaną ogłoszone 16 kwietnia. Trzymamy kciuki!  

 
 

 

M.Adamowska
.