..

Artterapia

powrót
W roku szkolnym 2011/2012 warsztaty "Moje dłonie, moje myśli, mój świat" odbywały się co drugi czwartek od godz. 16.00. Zajęcia prowadzone były przez ceramika panią Joannę Górska. Podczas pracy z dziećmi pomagały panie: Anna Kalinowska, Paulina Woźniak, Małgorzata Marszałek oraz Małgorzata Adamowska. Autorem programu była Małgorzata Adamowska.
 
 

Zajęcia popołudniowe „Moje dłonie, moje myśli, mój świat” skierowane były nie tylko do dzieci, które chciały twórczo i aktywnie spędzić czas wolny oraz rozwijać a może odkrywać swoje talenty, ale  także do dzieci zamkniętych w sobie z kompleksami, nieufnych, zahamowanych, nadpobudliwych oraz uczniów z niską motywacją do nauki, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, jak również dzieci z małą sprawnością psychoruchową.

 
 

Dzieci poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonaliły swoje umiejętności manualne i ruchowe. Terapia przez sztukę pomaga w poznawaniu nowych sposobów widzenia, dzięki czemu uczestnicy sami mogli ocenić i interpretować nowe zjawiska pojawiające się w ich świecie. Dziecko, aby uczestniczyć w zajęciach, nie musiało być artystą. Ważny był sam proces tworzenia. Ekspresja plastyczna dziecka jest spontaniczna, wynika bezpośrednio z jego spostrzeżeń, przeżyć.

 
 

 

Arteterapia wpływa na rozwój zdolności, które mają urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Pomaga również uzewnętrznić emocje, pragnienia, myśli. Wydobywa z dzieci siłę oraz energię, które wspierają je we własnym rozwoju. Jest to poszukiwanie motywacji do procesu twórczego, w którym często dochodzi do głosu  zjawisko katharsis (oczyszczenia).

 
 

Program miał za zadanie pomóc w likwidacji napięcia, odreagowaniu negatywnych emocji, integracji różnorodnych doznań oraz przykrych doświadczeń. Prace uczniów miały charakter twórczy i były ekspresją własnych uczuć, wartości, postaw, zatem obrazem osobowości autora. Pozwalały dotrzeć bardzo głęboko w świat myśli, pragnień, marzeń, radości i smutków.

 
 
 

Cele główne programu:

- Diagnoza pozwalająca rozpoznać potrzeby poznawczo-rozwojowe oraz możliwości manualne u dzieci.
- Terapia polegająca na wzroście zdolności percepcyjno-poznawczych, socjalizacji, uzewnętrznianiu przeżyć i doznań, usprawnianiu możliwości ruchowych.
- Relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.
- Wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizacji dziecka oraz przejawiane przez niego formy aktywności.
 
 
 
 
W trakcie zajęć dzieci robiły anioły, zwierzęta, meble, karnawałowe maski, wielkanocne dekoracje.
 

M.Adamowska

.