.
powrót 
mgr Anna Łuczak

nauczyciel biologii

Ukończyła:
»  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt – inżynier
»  Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Biologii – kierunek biologia – studia magisterskie
»  Studia podyplomowe – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kursy, warsztaty i szkolenia  
Metody projektu w pracy wychowawczej. Schemat planu pracy nauczyciela – wychowawcy - CDN w Pile
- Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym – CDN w Pile;
-  Zmiany w podstawie programowej biologii w szkole podstawowej – ODN w Poznaniu;
.