..

Aktywna Tablica

 
 

AKTYWNA TABLICA

to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

 

W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie „Aktywna Tablica", którego nadrzędnym celem jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

 

W ramach programu „Aktywna Tablica” szkoła wzbogaciła się o trzy nowoczesne monitory interaktywne, które zachęcają dzieci do czynnego udziału w zajęciach lekcyjnych oraz sprzyjają lepszemu zapamiętywaniu nowego materiału.  

 

Realizacja projektu obejmuje wszystkie etapy edukacyjne oraz nauczane przedmioty.

Skład zespołu nauczycielskiego powołanego w ramach realizacji rządowego programu "Aktywna Tablica"

1. Małgorzata Adamowska - przewodnicząca, e-koordynator
2. Edyta Mendlik - członek zespołu
3. Joanna Stróżyna - członek zespołu
4. Małgorzata Marszałek - członek zespołu
 

Jednym z założeń programu jest wymiana doświadczeń z innymi szkołami. Stworzono sieć szkół podstawowych miasta i gminy Chodzież, w której znalazły się: Szkoła Podstawowa w Zacharzynie, Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stróżewie, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa w Strzelcach.

 

Na pierwszym zebraniu koordynatorów i przedstawicieli zespołów zadaniowych z poszczególnych placówek ustalono daty przeprowadzenia lekcji otwartych dla nauczycieli. Każda szkoła ma za zadanie przeprowadzić 2 lekcje pokazowe i dodatkowo w ramach dobrych praktyk zamieścić na stronie szkoły kilka scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK na zajęciach lekcyjnych.

 

Zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie projektu, w ramach podejmowania dodatkowych szkoleń, koordynator programu ukończył kurs „Nauczanie robotyki w szkole podstawowej" oraz „Programowanie na II etapie edukacyjnym – podstawy języka C++”.

 

Przed nauczycielami szkolenie z obsługi i możliwości urządzeń IT w ramach rządowego programu Aktywna Tablica.

 

Terminy zaplanowanych lekcji otwartych dla nauczycieli sieci szkół w ramach programu „Aktywna Tablica”

 
Data Godzina Szkoła Przedmiot
05. 03. 11.50

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

Matematyka
06. 03. 8.00

Szkoła Podstawowa w Stróżewie

J. polski
06. 03. 10.45 Szkoła Podstawowa w Stróżewie J. niemiecki
11.03. 12.45 Szkoła Podstawowa w Strzelcach Plastyka
15. 03. 10.40 Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży Biologia
22. 03. 9.50 Szkoła Podstawowa w Zacharzynie Plastyka, kl. V

27. 03

8.00

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży

Przyroda, kl. VI

04. 04

8.55

Szkoła Podstawowa w Strzelcach

J. niemiecki, kl. VIIIa

05. 04

10.45

Szkoła Podstawowa w Oleśnicy

J. angielski

09. 04

12.45

Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży

Fizyka, kl. VII

25. 04

14.35

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży

Historia

15. 05

10.40

Szkoła Podstawowa w Zacharzynie

J. angielski, kl. V

 
 

Scenariusze lekcji

lekcja j. niemieckiego w kl.8 - Was tut dir weh? (Co tobie dolega?)   + załączona prezentacja

lekcja j. angielskiego w kl.4 - My hobby. Moje hobby

lekcja j. angielskiego w kl.5 - Review – powtórzenie materiału

M.Adamowska

.